O projekcie

a

Co to jest „Wolna przedsiębiorczość”?

„Wolna przedsiębiorczość” to bezpłatny zestaw edukacyjny składający się z podręcznika dla uczniów, scenariuszy lekcji oraz serii filmów.
Dotychczas stworzyliśmy podręcznik dla uczniów i scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach „Podstaw przedsiębiorczości”. We współpracy z kanałem Prosta Ekonomia przygotowaliśmy także serię filmów do pierwszego działu podręcznika.

Poszczególne elementy zestawu są tak skonstruowane, że można z nich korzystać niezależnie od siebie, ale i w połączeniu.

 

Dlaczego „Wolna przedsiębiorczość”?

Chcemy uwolnić przedsiębiorczość od nudnych i przestarzałych metod nauczania w szkołach oraz błędów w podręcznikach.

 

Historia projektu „Wolna przedsiębiorczość”

Historia podręcznika do podstaw przedsiębiorczości „Wolna przedsiębiorczość” rozpoczęła się w 2014 r. W maju 2021 r. udało nam się uzyskać decyzję MEiN zatwierdzającą podręcznik do użytku szkolnego.

 

2014/2015 r. – w zbiórce na portalu polakpotrafi i innymi kanałami zbieramy 122 713,60 zł na podręcznik.

2015 – kwiecień 2016 – pracujemy nad podręcznikiem i konsultujemy jego treści na stronie mises.pl.

kwiecień – lipiec 2016 – redakcja i korekta podręcznika, prace graficzne (tabele, wykresy, diagramy) (cały ten proces bardziej szczegółowo omawiamy w FAQ projektu).

lipiec 2016 r. – wysyłamy podręcznik do składu i druku.

sierpień 2016 r. – wysyłamy podręcznik do wyznaczonych przez MEN rzeczoznawców merytoryczno-dydaktycznych.

wrzesień 2015 r. – styczeń 2016 r. – prace nad scenariuszami lekcji.

maj 2016 r. – rusza strona wolnaprzedsiebiorczosc.pl, na której pojawiają się scenariusze lekcji.

październik 2016 r. – otrzymujemy dwie opinie rzeczoznawców (jedną pozytywną i jedną negatywną); pracujemy nad poprawkami.

luty 2017 r.  – przesyłamy poprawiony podręcznik wraz z listą poprawek do rzeczoznawcy językowego i do dodatkowego rzeczoznawcy wyznaczonego przez MEN*

* W razie sprzecznych opinii minister powołuje trzeciego rzeczoznawcę merytoryczno-dydaktycznego. Postanowiliśmy, że przed wysłaniem podręcznika do rzeczoznawcy językowego i trzeciego rzeczoznawcy merytoryczno-dydaktycznego chcemy niektóre ustępy podręcznika przeredagować, uwzględniając sugestie z dwóch pierwszych opinii.

marzec 2017 r. – otrzymujemy pozytywną opinię językoznawcy

Jeśli opinie wskazują na konieczność wprowadzenia zmian, to zmieniony podręcznik jest wysyłany ponownie do rzeczoznawcy, żeby sprawdził, czy zmiany przeprowadzono prawidłowo. Zarówno rzeczoznawca merytoryczno-dydaktyczny (II opinia – klik), jak i językowy (II opinia języowa – klik) pozytywnie zaopiniowali zmiany wprowadzone w podręczniku.

kwiecień 2017 r. – otrzymujemy negatywną opinię dodatkowego rzeczoznawcy

maj 2017 r. – kierujemy do MEN pismo wymieniające wady opinii trzeciego rzeczoznawcy.

czerwiec 2017 r. – MEN prosi rzeczoznawcę o dodatkowe wyjaśnienia (dodatkowe wyjaśnienia 1 i 2).

lipiec 2017 r. – na podstawie dodatkowych wyjaśnień rzeczoznawcy Ministerstwo nie dopuszcza podręcznika do szkolnego użytku.

sierpień 2017 r. – odwołujemy się od decyzji, wskazując na na uchybienia merytoryczne i formalne opinii, które były podstawą decyzji Ministra. Do odwołania dołączamy pozytywne opinie na temat podręcznika oraz pozytywną opinię nt. części rozdziałów od przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego.

wrzesień 2017 r. – MEN wyznacza kolejnego rzeczoznawcę.

październik 2017 r. – rzeczoznawca uznaje, że podręcznik ma liczne zalety i należałoby go dopuścić do użytku w szkołach warunkowo – po uwzględnieniu przez autorów kilku poprawek. Jednocześnie rzeczoznawca ten nie podzielił zarzutów pod względem podręcznika, które były podstawą wydania negatywnej decyzji Ministerstwa. Kierujemy do MEN kolejne pismo.

grudzień 2017 r. – MEN podtrzymuje odmowną decyzję.

Zespół Instytutu zadecydował, że ponownie zgłosi podręcznik do procedury dopuszczenia do użytku szkolnego. Na początku 2018 r. Ministerstwo zaakceptowało nową podstawę programową dla wszystkich poziomów edukacyjnych – zacznie ona obowiązywać od 2019 r. Nowy podręcznik będzie zgodny z nową podstawą programową.

2018-2020 r. – podręcznik jest dostosowywany do wymogów nowej podstawy programowej.

lipiec 2020 r. – składamy kolejny wniosek o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego

październik-listopad 2020 r. – rzeczoznawcy wydają warunkowe opinie o podręczniku (podręcznik wymaga poprawek, żeby być dopuszczony do użytku)

grudzień 2020 r. – luty 2021 r. – wprowadzanie poprawek sugerowanych przez rzeczoznawców

luty-marzec 2021 r. – podręcznik otrzymuje pozytywne końcowe opinie rzeczoznawców

5 maja 2021 r. – Minister Edukacji i Nauki decyzją 1121/2021 zatwierdza podręcznik „Wolna przedsiębiorczość” do użytku w liceach i technikach.

Podstawowe informacje

Zestaw edukacyjny „Wolna przedsiębiorczość” został sfinansowany z prywatnych darowizn i zbiórki crowdfundingowej w serwisie PolakPotrafi. Stronę wolnaprzedsiebiorczosc.pl prowadzi Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Można je bezpłatnie przeglądać, pobrać na swój komputer, a także dostosowywać do własnych potrzeb i udostępniać innym.

 

Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
tel.: +48 663 993 68
mises@mises.pl

Autorzy

a

autor, CC

dr hab. Robert Gwiazdowski

prawnik, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Anna Gruhn, CC BY-SA 2.0

dr hab. Mateusz Machaj

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych artykułów naukowych (włącznie z renomowanymi zagranicznymi czasopismami). Oprócz działalności naukowej prowadzi również działalność publicystyczną. Publikował między innymi w ogólnopolskich tygodnikach i miesięcznikach, a także w formie felietonów audio na falach Polskiego Radia, gdzie popularyzował zagadnienia ekonomiczne i społeczne.