Lekcje

a

Lekcja 17:

pobierz lekcję .rar

Produkcja intelektualna i materialna

Autor scenariusza: Izabela Meyza

Redakcja merytoryczna: Mateusz Benedyk

Rozdziały:
25

rozdział

Opis

Uczestnicy poznają pojęcia produkcji intelektualnej i materialnej i zastanowią się, jakie czynniki pozwalają zwiększać efektywność przedsiębiorstw.

Cele

Po lekcji uczestnicy i uczestniczki:

  • znają pojęcia produkcji intelektualnej i materialnej,
  • wskazują obszary, które mają wpływ na podniesienie efektywności przedsiębiorstwa.

Przebieg Zajęć

Ćwiczenie 1
Image

Czas:

15 min.
Image

metoda:

praca w grupach
Image

pomoce:

kreda i tablica lub flipchart i marker, karta pracy „Firma konsultingowa”

Podziel uczestników i uczestniczki na 6 grup. Rozdaj im przeznaczone dla nich fragmenty karty pracy „Firma konsultingowa” i poproś o wykonanie zamieszczonych w nich zadań.
Kiedy grupy skończą pracę, niech podzielą się na forum pomysłami na usprawnienie działań firm.

Ćwiczenie 2
Image

Czas:

15 min.
Image

metoda:

burza myśli
Image

pomoce:

brak

Zapytaj uczestników i uczestniczki:
• Czym jest produkcja intelektualna?
• Czym jest produkcja materialna?
• Czy zaproponowane przez was w poprzednim ćwiczeniu sposoby zwiększenia efektywności firm związane były z produkcją materialną, czy intelektualną?
• Która z nich odgrywa większą rolę w zwiększaniu efektywności przedsiębiorstwa?

Zauważ, że w czasach ekonomii klasycznej (XVIII-XIX w.) produkcja rozumiana była jako coś materialnego, ale w zasadzie (zwłaszcza w dzisiejszych czasach) jest ona niemożliwa bez pracy umysłowej. Poproś, by na podstawie poprzedniego ćwiczenia i własnych refleksji uczestnicy i uczestniczki odpowiedzieli na pytanie:
• Jakie działania potrzebne są, żeby wyprodukować, a następnie sprzedać produkt?
Zbierz odpowiedzi uczestników i uczestniczek, zwracając uwagę na proces projektowania produktu, jego wykonanie, transport, promowanie, koncepcję sprzedaży, a także proces zatrudniania pracowników, zarządzania nimi. Zauważ, że nawet jeżeli produkcja jest czymś materialnym, nie dzieje się mechanicznie „sama z siebie”, ale jest wynikiem przemyślanego planu i umysłowej pracy ludzi.
Powiedz też, że w dzisiejszych czasach widać wzrost roli pracy intelektualnej i zmniejszenie materialnej – szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. W tych krajach wyprodukowane produkty są stosunkowo tanie i powszechne, na znaczeniu zyskuje więc praca intelektualna.

Ćwiczenie 3
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

praca indywidualna
Image

pomoce:

kartki i długopisy dla wszystkich uczestników

Poproś uczestników i uczestniczki, by wyjęli kartki i długopisy. Niech zapiszą na nich trzy cechy lub umiejętności, które według nich będą im potrzebne w przyszłej pracy.
Kiedy to zrobią, poproś, by postawili „+” przy tych umiejętnościach, które już posiadają i „-” przy tych, które potrzebują jeszcze zdobyć. W ostatnim etapie ćwiczenia poproś o zapisanie pomysłów na to, jak zdobyć umiejętności, których im jeszcze brakuje.
Poproś osoby chętne, by podzieliły się spostrzeżeniami na forum.

Słowniczek

czynniki produkcji

wszelkie dobra, które są przekształcane przez ludzi w celu wyprodukowania dobra konsumpcyjnego. Wedle klasycznego podziału czynniki produkcji możemy podzielić na ziemię, pracę, i dobra kapitałowe. Współcześnie w procesie produkcji coraz mocniej podkreśla się rolę idei – a więc technologii i przedsiębiorczości – i to właśnie o tych czynnikach produkcji dyskutujemy dziś najczęściej.

dobra kapitałowe

wyprodukowane przez ludzi dobra, które nie służą konsumpcji, ale mają jedynie pomóc w produkcji dóbr konsumpcyjnych. Dzięki istnieniu dóbr kapitałowych (np. maszyn, narzędzi) jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję przypadającą na jednostkę pracy oraz stworzyć takie dobra konsumpcyjne, których produkcja nie byłaby możliwa bez udziału w niej dóbr kapitałowych (np. smartfony). Proces rozwoju gospodarczego można sobie wyobrażać jako proces gromadzenia (akumulacji) coraz większej liczby dóbr kapitałowych, dzięki czemu ludzka praca staje się bardziej produktywna. Żeby powiększyć ilość dóbr kapitałowych, potrzebne są oszczędności.

produkcja intelektualna

rodzaj produkcji wykorzystującej głównie pracę umysłową, czyli przekształcenie czynników produkcji w dobra konsumpcyjne przy pomocy intelektu, wiedzy, specyficznych umiejętności oraz specjalistycznych narzędzi, takich jak nowoczesne maszyny, komputery.

produkcja materialna

rodzaj produkcji wykorzystującej głównie pracę fizyczną, czyli proste, niemalże mechaniczne przekształcenie czynników produkcji w dobra konsumpcyjne głównie przy pomocy pracy mięśni i podstawowych narzędzi.