Co z podręcznikiem?

a

Właśnie zakończyliśmy kolejny etap prac nad podręcznikiem Wolna przedsiębiorczość – mozolne i wielogodzinne prace redakcyjne oraz korektę językową. Nasza zdolna graficzka przygotowuje wykresy i tabele, które uatrakcyjnią podręcznik i zilustrują niekiedy złożone problemy ekonomiczne.
Co dalej?
W czerwcu chcemy złożyć podręcznik – takie prace z reguły trwają około 2 tygodni, dodatkowo nieco czasu trzeba poświęcić na poprawki, których, niestety, nie da się uniknąć. Złożony podręcznik wysyłamy do wybranych przez Ministerstwo Edukacji trzech rzeczoznawców, którzy ocenią jego zgodność z podstawą programową i  przydatność do nauczania. Po ok. miesiącu dowiemy się, czy Wolna przedsiębiorczość zostanie dopuszczony do użytku lub czy należy wprowadzić zasugerowane przez rzeczoznawców poprawki.
Życzcie nam powodzenia!