O projekcie

a

Co to jest „Wolna przedsiębiorczość”?

„Wolna przedsiębiorczość” to bezpłatny i cyfrowy zestaw edukacyjny składający się z podręcznika dla uczniów, scenariuszy lekcji, serii filmów oraz poradnika dla nauczycieli.
Dotychczas stworzyliśmy podręcznik dla uczniów i scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach „Podstaw przedsiębiorczości”. Cały czas powstają krótkie filmy na podstawie pierwszej części podręcznika. Po wprowadzeniu podręcznika do szkół będziemy także pracować nad poradnikiem dla nauczycieli.

Poszczególne elementy zestawu są tak skonstruowane, że można z nich korzystać niezależnie od siebie, ale i w połączeniu.

 

Dlaczego „Wolna przedsiębiorczość”?

Chcemy uwolnić przedsiębiorczość od nudnych i przestarzałych metod nauczania w szkołach oraz błędów w podręcznikach.

 

Historia projektu „Wolna przedsiębiorczość”

Historia podręcznika do podstaw przedsiębiorczości „Wolna przedsiębiorczość” rozpoczęła się w 2014 r. Niestety podręcznik nie został jeszcze dopuszczony do użytku szkolnego, a jego administracyjna droga była skomplikowana – jej poszczególne etapy (wraz z dokumentującymi tę drogę pismami) pokazujemy poniżej. Obecnie przygotowujemy podręcznik dostosowany do nowej podstawy programowej, która zacznie obowiązywać w 2019 r.

 

2014/2015 r. – w zbiórce na portalu polakpotrafi i innymi kanałami zbieramy 122 713,60 zł na podręcznik.

2015 – kwiecień 2016 – pracujemy nad podręcznikiem i konsultujemy jego treści na stronie mises.pl.

kwiecień – lipiec 2016 – redakcja i korekta podręcznika, prace graficzne (tabele, wykresy, diagramy) (cały ten proces bardziej szczegółowo omawiamy w FAQ projektu).

lipiec 2016 r. – wysyłamy podręcznik do składu i druku.

sierpień 2016 r. – wysyłamy podręcznik do wyznaczonych przez MEN rzeczoznawców merytoryczno-dydaktycznych.

wrzesień 2015 r. – styczeń 2016 r. – prace nad scenariuszami lekcji.

maj 2016 r. – rusza strona wolnaprzedsiebiorczosc.pl, na której pojawiają się scenariusze lekcji.

październik 2016 r. – otrzymujemy dwie opinie rzeczoznawców (jedną pozytywną i jedną negatywną); pracujemy nad poprawkami.

luty 2017 r.  – przesyłamy poprawiony podręcznik wraz z listą poprawek do rzeczoznawcy językowego i do dodatkowego rzeczoznawcy wyznaczonego przez MEN*

* W razie sprzecznych opinii minister powołuje trzeciego rzeczoznawcę merytoryczno-dydaktycznego. Postanowiliśmy, że przed wysłaniem podręcznika do rzeczoznawcy językowego i trzeciego rzeczoznawcy merytoryczno-dydaktycznego chcemy niektóre ustępy podręcznika przeredagować, uwzględniając sugestie z dwóch pierwszych opinii.

marzec 2017 r. – otrzymujemy pozytywną opinię językoznawcy

Jeśli opinie wskazują na konieczność wprowadzenia zmian, to zmieniony podręcznik jest wysyłany ponownie do rzeczoznawcy, żeby sprawdził, czy zmiany przeprowadzono prawidłowo. Zarówno rzeczoznawca merytoryczno-dydaktyczny (II opinia – klik), jak i językowy (II opinia języowa – klik) pozytywnie zaopiniowali zmiany wprowadzone w podręczniku.

kwiecień 2017 r. – otrzymujemy negatywną opinię dodatkowego rzeczoznawcy

maj 2017 r. – kierujemy do MEN pismo wymieniające wady opinii trzeciego rzeczoznawcy.

czerwiec 2017 r. – MEN prosi rzeczoznawcę o dodatkowe wyjaśnienia (dodatkowe wyjaśnienia 1 i 2).

lipiec 2017 r. – na podstawie dodatkowych wyjaśnień rzeczoznawcy Ministerstwo nie dopuszcza podręcznika do szkolnego użytku.

sierpień 2017 r. – odwołujemy się od decyzji, wskazując na na uchybienia merytoryczne i formalne opinii, które były podstawą decyzji Ministra. Do odwołania dołączamy pozytywne opinie na temat podręcznika oraz pozytywną opinię nt. części rozdziałów od przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego.

wrzesień 2017 r. – MEN wyznacza kolejnego rzeczoznawcę.

październik 2017 r. – rzeczoznawca uznaje, że podręcznik ma liczne zalety i należałoby go dopuścić do użytku w szkołach warunkowo – po uwzględnieniu przez autorów kilku poprawek. Jednocześnie rzeczoznawca ten nie podzielił zarzutów pod względem podręcznika, które były podstawą wydania negatywnej decyzji Ministerstwa. Kierujemy do MEN kolejne pismo.

grudzień 2017 r. – MEN podtrzymuje odmowną decyzję.

Zespół Instytutu zadecydował, że ponownie zgłosi podręcznik do procedury dopuszczenia do użytku szkolnego. Na początku 2018 r. Ministerstwo zaakceptowało nową podstawę programową dla wszystkich poziomów edukacyjnych – zacznie ona obowiązywać od 2019 r. Nowy podręcznik będzie zgodny z nową podstawą programową.

 

Podstawowe informacje

Zestaw edukacyjny „Wolna przedsiębiorczość” został sfinansowany z prywatnych darowizn i zbiórki crowdfundingowej w serwisie PolakPotrafi. Stronę wolnaprzedsiebiorczosc.pl prowadzi Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Można je bezpłatnie przeglądać, pobrać na swój komputer, a także dostosowywać do własnych potrzeb i udostępniać innym.

 

Koordynator projektu

Anna Gruhn

kontakt[at]wolnaprzedsiebiorczosc.pl

Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
tel.: +48 663 993 68

Autorzy

a

autor, CC

dr hab. Robert Gwiazdowski

prawnik, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Anna Gruhn, CC BY-SA 2.0

dr Mateusz Machaj

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych artykułów naukowych (włącznie z renomowanymi zagranicznymi czasopismami). Oprócz działalności naukowej prowadzi również działalność publicystyczną. Publikował między innymi w ogólnopolskich tygodnikach i miesięcznikach, a także w formie felietonów audio na falach Polskiego Radia, gdzie popularyzował zagadnienia ekonomiczne i społeczne.